Welkom op de website van het cppp

Op deze site kunt u kennismaken met het cppp. U kunt hier lezen wie wij zijn, over onze ontstaansgeschiedenis en kernfuncties. Daarnaast vindt u praktische informatie over de psychoanalytische behandelingen, zoals informatie over vergoedingen in de nieuwe zorgverzekeringswet, een literatuurlijst en kunt u er praktijkverhalen van cliënten lezen. 

Steunt u onze doelstellingen? Meldt u zich dan via deze website aan als sympathisant van het cppp.


Nieuws